60,000 
48,000 
35,000 
35,000 
105,000 
23,000 

Bánh các loại

Bánh chả Bảo Minh 120g

20,000 
30,000 
52,000 
22,000 
36,000 
35,000 
35,000 
18,000 

Bánh các loại

Bánh Gấu Lotte 37g

15,000 
16,000 
42,000 
54,000 
42,000