50,000 

Đồ dùng cá nhân

Bàn cạo 3 lưỡi – Master 3

45,000 

Đồ dùng cá nhân

Bàn cạo L360

48,000 

Đồ dùng cá nhân

Bạn cạo M5

250,000 

Đồ dùng cá nhân

Bàn cạo râu L366

48,000 

Đồ dùng cá nhân

Dao cạo Dorco 3 lưỡi TRA 1002

85,000 

Đồ dùng cá nhân

Dao cạo Mach 3

99,000 

Đồ dùng cá nhân

Dao cạo Vector 25

32,000 
180,000 
30,000 

Đồ dùng cá nhân

Dụng cụ đón gót giầy Inox

48,000 

Đồ dùng cá nhân

Đầu cạo Dorco lưỡi kẹp

35,000 
105,000 

Đồ dùng cá nhân

Khăn tắm cao cấp màu hồng

112,000 

Đồ dùng cá nhân

Lót giầy lưới cao cấp 1

38,000 

Đồ dùng cá nhân

Lưỡi cạo L265

32,000 

Đồ dùng cá nhân

Lưỡi cạo M5

210,000 

Đồ dùng cá nhân

Lưỡi dao cạo Mach 3

142,000 

Đồ dùng cá nhân

Lưỡi dao cạo Vector 2S

30,000 

Đồ dùng cá nhân

Set 5 dao cạo KAI cho nam

60,000 
42,000 

Đồ dùng cá nhân

Xi làm bóng giầy màu đen

198,000 
22,000 
22,000