65,000 

Đồ dùng Hàn Quốc

Cháo Shimaya vị cua 250g

65,000 

Chăm sóc cá nhân

Khăn ướt Agassi Hàn Quốc

10,000 

Đồ dùng Hàn Quốc

Nước Cam Hàn Quốc lon 238ml

17,000 
25,000 
21,000 
21,000 

Đồ dùng Hàn Quốc

Nước ép Lê Hàn Quốc lon 238ml

18,000 
18,000 
16,000 
21,000 
17,000 
15,000 
21,000 
18,000 

Đồ dùng Hàn Quốc

Nước Quế Hàn Quốc lon 230ml

18,000 
25,000 
18,000 
18,000 

Đồ dùng Hàn Quốc

Rong biển Gimbab nhập khẩu 20g

55,000 

Đồ dùng Hàn Quốc

Rong biển Gimbag 20g

38,000 

Đồ dùng Hàn Quốc

Rong biển Gimbag 20g 10 lá

48,000 
45,000 

Đồ dùng Hàn Quốc

Sữa đậu Hàn Quốc chai 200ml

25,000