68,000 

Nước ngọt - trái cây

Nước cam ép Vfresh 1L

35,000 

Đồ dùng Hàn Quốc

Nước Cam Hàn Quốc lon 238ml

17,000 
25,000 
21,000 
21,000 

Nước ngọt - trái cây

Nước ép Granini vị đào 250ml

42,000 

Đồ dùng Hàn Quốc

Nước ép Lê Hàn Quốc lon 238ml

18,000 
18,000 
16,000 
21,000 
17,000 
15,000 
23,000 
21,000 

Nước ngọt - trái cây

Nước khoáng trà sữa 500ml

52,000 

Đồ dùng Hàn Quốc

Nước Quế Hàn Quốc lon 230ml

18,000 
25,000 

Nước ngọt - trái cây

Nước Savia Lựu 500ml

32,000 
18,000 
18,000 

Nước ngọt - trái cây

Nước vitamin C Hàn Quốc 100ml

17,000 
1,885,000 
1,560,000 
1,980,000