68,000 

Nước ngọt - trái cây

Trà sữa Classic milk tea

27,000