120,000 
47,000 
40,000 

Chăm sóc Răng-miệng

Kem đánh răng Bamboo salt 140g

35,000 
95,000 
45,000 
120,000 
111,000 

Chăm sóc Răng-miệng

Kem đánh răng Kool nano aloe 150g

38,000 
29,000 
29,000 
20,000 

Chăm sóc Răng-miệng

Kem đánh răng ngừa sâu răng 200g

36,000 

Chăm sóc Răng-miệng

Kem đánh răng ông Tây 225g + 40g

50,000 
45,000 
45,000 

Chăm sóc Răng-miệng

Kem đánh răng PS 123 trà xanh

13,000 

Chăm sóc Răng-miệng

Kem đánh răng PUMPING bạc hà 285g

130,000 

Chăm sóc Răng-miệng

Kem đánh răng PUMPING cam 285g

130,000 
130,000 

Chăm sóc Răng-miệng

Kem đánh răng siêu mát 140g

66,000 
32,000 

Chăm sóc Răng-miệng

Kem đánh răng trẻ em Clinica

75,000 

Chăm sóc Răng-miệng

Kem đánh răng trẻ em hương cam

38,000 

Chăm sóc Răng-miệng

Kem đánh răng trẻ em hương táo

38,000 
75,000 
75,000 
21,000 
18,000 
75,000 
110,000 
35,000 
35,000 
35,000 
47,000 
47,000 

Chăm sóc Răng-miệng

Nước súc miệng KAO

130,000 
77,000 
55,000 
115,000 
150,000 

Chăm sóc Răng-miệng

Nước súc miệng Reach 760 xanh lá

150,000 

Chăm sóc Răng-miệng

Nước súc miệng Reach xanh dương

70,000 

Chăm sóc Răng-miệng

Nước súc miệng Reach xanh lá

70,000