232,000 
300,000 

Chăm sóc tóc

Dầu gội Rejoice 170ml

29,000 

Chăm sóc tóc

Dầu gội Rejoice 320ml

55,000 

Chăm sóc tóc

Dầu gội Rejoice 650ml

84,000 
120,000 

Chăm sóc tóc

Dầu gội Romano 180g

145,000 
83,000 
83,000 
45,000 
85,000 
145,000 
60,000 
154,000 
260,000 
62,000 
280,000 

Chăm sóc tóc

Dầu xả Calodia 500ml

232,000 
290,000 
216,000 
130,000 
43,000 

Chăm sóc tóc

Dầu xả Gatase 500ml

243,000