Trang điểm

Bông phấn 107

25,000 

Trang điểm

Bông phấn 110

20,000 

Đồ dùng Nhật Bản

Bông Phấn Trang Điểm KAI

98,000 

Đồ dùng Nhật Bản

Hộp 60 miếng bông tẩy trang

48,000 

Chăm sóc cá nhân

Khăn tẩy trang Nhật Bản

140,000 
105,000 

Đồ dùng Nhật Bản

Set 2 Bông Phấn Trang Điểm KAI

105,000 

Chăm sóc cá nhân

Tẩy Dabo vàng 180ml

145,000 

Chăm sóc da

Tẩy sâm Dabo 130ml

150,000