40,000 
40,000 

Thực phẩm khác

Chili sauce Best’s

30,000 
183,000 
258,000 

Thực phẩm khác

Kim cuốn 10 lá Hàn Quốc

45,000 
170,000 

Thực phẩm khác

Mật ong hoa bạc hà 300ml

170,000 

Thực phẩm khác

Mayonnaise Hàn Quốc 300g

65,000 
68,000 

Đồ dùng Hàn Quốc

Rong biển Gimbab nhập khẩu 20g

55,000 

Đồ dùng Hàn Quốc

Rong biển Gimbag 20g

38,000 

Đồ dùng Hàn Quốc

Rong biển Gimbag 20g 10 lá

48,000 

Thực phẩm khác

Sốt dầu hào Best 250g

28,000 

Thực phẩm ăn liền

Sốt ớt Chipotle hiệu Tabasco 60ml

70,000 

Thực phẩm khác

Sốt ớt hiệu Tabasco 60ml

70,000 

Thực phẩm khác

Sốt tiêu đen Malay 340g

35,000