19,000 
25,000 
25,000 

Các loại bột

Bột bắp Thái Lan 400g

25,000 
13,000 

Các loại bột

Bột Mỳ Meizan 1Kg

16,000 
32,000 
16,000 

Các loại bột

Bột nếp Thái 400g

30,000 

Các loại bột

Bột nở Thành Phát 50g

17,000 
19,000