65,000 

Đồ hộp các loại

Hành ngâm Fragata Tây Ban Nha 200g

62,000 
62,000 

Đồ hộp các loại

Mắn cà pháo Sông Hương 390g

40,000 

Đồ hộp các loại

Trái Ôliu xanh Latino Bella 235g

55,000